Moderatiecharter

De gebruiker laat een commentaar of mening achter over: een product, een montagepartner of onze site. Hiervoor kiest hij een gebruikersnaam (zijn eigen naam of een pseudoniem). De gebruiker wordt geïnformeerd dat het gebruikte pseudoniem onderhevig kan zijn aan een moderatie en in geen geval mag indruisen tegen een eigendomsrecht van derden, noch in strijd mag zijn met de hierna bepaalde voorwaarden. De gebruiker is aansprakelijkheid voor de commentaren die hij op de Site achterlaat: hij is verplicht alle geldende wettelijke bepalingen en reglementeringen na te leven, in het bijzonder degene die het misbruik van meningsvrijheid beteugelen.

GRIP500 SLU heeft het recht om een commentaar niet te publiceren of een commentaar te schrappen als deze in strijd zou zijn met de hieronder vermelde voorwaarden en met name:

  • als deze een gewelddadig, lasterlijk, beledigend, onwettig of obsceen karakter hebben;
  • als ze een inbreuk vormen op het privé-leven en in het algemeen op de rechten van enige persoon;
  • als ze de menselijke waardigheid aantasten,
  • als ze een kleinerend, degraderend of hinderlijk karakter vertonen voor andere gebruikers, onze werknemers of partners;
  • als ze aanzetten tot geweld of tot het begaan van een delicht;
  • als ze indruisen tegen de bescherming van de persoonsgegevens van een derde;
  • als ze een content hebben die het intellectuele eigendomsrecht van derden schenden (zoals artikels, werken) waarvoor hij niet over de nodige autorisaties van de auteur(s) en/of rechthebbende(n) beschikt.

De berichten die deze regels niet respecteren, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.

In dit verband zal de auteur van de niet gepubliceerde commentaar zo snel mogelijk per e-mail worden ingelicht dat zijn bericht niet werd gepubliceerd.

De gebruikers kunnen uitleg vragen over de moderatie door de contactadressen op de Site te gebruiken (met vermelding van uw e-mail, pseudo en de URL van het betreffende artikel), maar geen enkele commentaar die verwijst naar het moderatiewerk zal online worden gepubliceerd.

Als deze regels regelmatig worden geschonden, heeft GRIP500 SLU het recht om de commentaren van een gebruiker systematisch te weigeren, of om de toegang tot de commentaardienst voor een gebruiker tijdelijk of definitief te schorsen.

Aangezien de moderatie niet altijd alle onwettige content kan detecteren en met name content die de rechten van derden kan schenden, vrijwaart de gebruiker GRIP500 SLU tegen alle acties of klachten die resulteren uit het online publiceren van zijn commentaar als deze onwettig blijkt te zijn.

GRIP500 SLU stelt de gebruiker en zijn eigen moderatiediensten een tool ter beschikking voor het melden van:

  • misbruiken of commentaren die als non conform deze algemene gebruiksvoorwaarden of de wet kunnen worden beschouwd;
  • twijfels over de authenticiteit van een bericht.

GRIP500 SLU zal vrij zijn om gevolg te geven aan deze melding als deze voldoende gemotiveerd is. GRIP500 SLU zal bijgevolg het recht hebben om een commentaar te verwijderen als het van mening is dat deze in strijd is met de algemene gebruiksvoorwaarden of de wet en dit zonder formaliteit of voorafgaande kennisgeving.

De gebruiker moet commentaren die buiten het thema vallen, ongegronde geruchten, valse informatie, wansmakelijke grappen en twijfelachtige vergelijkingen vermijden. Opdat de berichten voor iedereen verstaanbaar zouden zijn, moet de gebruiker zijn berichten leesbaar en verstaanbaar opstellen: geen SMS-taal, commentaren in hoofdletters of in een vreemde taal (behoudens uitzondering). Een commentaar zal nooit worden aangepast om te voldoen aan het charter, maar zal meteen worden verwijderd. De commentaren die reageren op een verwijderde commentaar kunnen ook worden verwijderd.

De commentaren worden in chronologische volgorde geklasseerd.

Iedere commentaar die wordt gepubliceerd, wordt bewaard voor een maximale duur die de termijn voor de online verkoop door GRIP500 SLY van het betreffende product niet mag overschrijden.

De gepubliceerde commentaren mogen door de gebruiker niet worden gewijzigd na de publicatie.

GRIP500 SLU biedt geen enkele tegenprestatie aan de gebruiker in ruil voor het deponeren van een commentaar.

Doorgaan zonder te accepteren >
Over cookies en andere tracers
Grip500.nl (GRIP500) en zijn partners (Google, Hotjar, Microsoft) gebruiken cookies en andere tracers (webstorage) om de goede werking van de site te verzekeren, uw navigatie te vergemakkelijken, statistische metingen uit te voeren en om zijn reclamecampagnes te personaliseren. Cookies en andere tracers die op uw terminal zijn opgeslagen, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom plaatsen wij geen cookies of andere tracers zonder uw vrije en geïnformeerde toestemming, met uitzondering van die welke essentieel zijn voor de werking van de site. We bewaren uw keuze 6 maanden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door naar de pagina over cookies en andere tracers te gaan. U kunt ervoor kiezen om verder te surfen zonder het deponeren van cookies of andere tracers te aanvaarden. Weigering verhindert de toegang tot diensten niet GRIP500. Voor meer informatie, bezoek de cookies en andere tracers pagina.
De cookies personaliseren
LiveChat
Er heeft een vergissing plaatsgevonden. Gelieve opnieuw proberen of neem contact op in geval het probleem niet opgelost is.