Disclaimer

Uitgever

Deze site is opgesteld door GRIP500 SLU.
De zetel is gevestigd in Carrer Prat de la Creu 59, AD500 Andorra la Vella, Andorra.
Registratiedatum: 19/10/2017 - E-mail: cm(a)grip500.com
Maatschappelijk kapitaal: 3.000 EUR - Ondernemingsnummer in het register van Andorra: 17485.
Directeur voor de publicatie: JOSEP MARIA CANALS (cm(a)grip500.com)
Website hosting op een toegewijde server in de lokalen van: OVH GmbH Christophstraße 19, 50670 Köln Deutschland (+49 681 906730).

Aansprakelijkheid

Alle informatie die toegankelijk is via deze site wordt als dusdanig geleverd. GRIP500 SLU geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende het gebruik van deze informatie. GRIP500 SLU is niet verantwoordelijk voor de juistheid, vergissingen of weglatingen op deze site. Het gebruik van dergelijke informatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. GRIP500 SLU heeft het recht deze informatie te allen tijde te wijzigen, onder meer bij het actualiseren van deze Site. GRIP500 SLU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit enige informatie op deze Site. De sites van derden met een hypertext link op deze website worden niet gecontroleerd en GRIP500 SLU wijst dan ook alle aansprakelijkheid af betreffende hun content. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Bemiddeling

In toepassing van artikel 14.1 van de Verordening (EG) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen op het platform voor het beslechten van Geschillen online (ODR - Online Dispute Resolution) dat door de Europese Commissie ter geschikking wordt gesteld en toegankelijk is op het volgende adres: Online geschillenbeslechting

Copyright

Deze site valt onder de wetgeving van Andorra voor wat betreft het auteursrecht en het intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor de iconografische en fotografische documenten.