Velg BBS

BBS (Baumgartner Brand Schiltach) is een van de meest bekende merken in het universum van de velgen vanwege de voorbeeldige kwaliteit, de elgantie, de rasechte stijl van elk van zijn creaties.. De geschiedenis van BBS begon meer dan 40 jaar geleden in Duitsland en is nauw verbonden met deze van de mechanische sport en van talrijke vermaarde automobielconstructeurs.

BBS