Velg Brock

Brock had minder dan twee maanden nodig om een naam te verwerven onder de grootste merken voor lichtmetalen velgen. Deze bekendheid resulteert uit de hoge kwaliteitsvereisten en een design dat zijn inspiratie ontleent aan het universum van de automobielsport.

Brock